+36 1 306 5371 info@globomax.hu

adatvédelmi nyilatkozat

GLOBOMAX ZRT

Adatvédelmi Nyilatkozat

A Globomax Zrt, mint Adatkezelő az általa üzemeltetett https://www.globomax.hu weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”) által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során a jelen Adatkezelési Nyilatkozat és tájékoztató alapján jár el.

A Felhasználó a weboldalra történő belépéssel, és a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Nyilatkozat rendelkezéseit.

Adatkezelő a Jelen Nyilatkozat tekintetében

a) Adatkezelő: Globomax Zrt

b) Székhelye:1155 Budapest, Wysocki u. 1.

c) Postacíme: 1155 Budapest, Wysocki u. 1.

d) Elektronikus (e-mail) cím: info@globomax.hu

e) Nyilvántartó bíróság:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

f) Cégjegyzékszáma: 01-10-047166

g) Adószáma: 23504550-2-42

Az Globomax Zrt. elkötelezte magát a felhasználók személyes adatainak védelme mellett. A Globomax Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit betartva tiszteletben tartsa az Ön magánéletét. A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat ismeretében Ön eldöntheti, mely adatait adja meg a Globomax Zrt. részére az Interneten keresztül, adatainak a Globomax Zrt. által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakkal összhangban történő kezelése céljából.

Ön az adatai megadásával felhatalmazza az Globomax Zrt.-t a személyes adatai jelen Adatvédelmi Nyilatkozat szerint történő kezelésére. Tájékoztatjuk, hogy adatszolgáltatása minden esetben önkéntes és az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. A Globomax Zrt. a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célból használja fel. Az adatkezelési Nyilatkozatot Globomax Zrt. jól látható helyen teszi közzé, az megtalálható a Globomax Zrt. nyitólapján (www.globomax.hu), valamint az egyes weboldalak alján.

Személyes adatok

A Globomax Zrt. oldalát kilétének felfedése vagy bármiféle személyes adatának megadása nélkül is megtekintheti. Vannak azonban olyan helyzetek, amikor a Globomax Zrt-nek és partnereinek szüksége van az Ön adataira. Biztos lehet abban, hogy személyes adatainak felhasználása kizárólag az Ön és a Globomax Zrt. közötti kapcsolat javítása érdekében történik.

Még mielőtt megadná ezeket az adatokat, tájékoztatni szeretnénk arról, hogy Önnek joga van jelezni azt, hogy amennyiben nem kíván hozzájárulni ahhoz, hogy a Globomax Zrt. az adatokat további megkeresés céljára felhasználja, biztosítjuk arról, hogy ebben az esetben a Globomax Zrt. tiszteletben tartja kérését. Az érintett bármikor kérhet tájékoztatást az adatkezelő által kezelt személyes adatairól, továbbá bármikor jogosult kérni a kezelt adatainak pontosítását vagy törlését.

Az adatkezelés célja

A Globomax Zrt. által végzett adatkezelések elsődleges célja a weboldal tartalmának hatékony, biztonságos és személyre szabott formában történő nyújtása. A Globomax Zrt. által végzett adatkezelések további célja a Felhasználók azonosítása, a weboldal használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése, a Felhasználók részére felvilágosítás adása, működési problémák elhárítása; és a Nyilatkozat érvényre juttatása és az annak alapján az Üzemeltetőt megillető jogok gyakorlása.

A Globomax Zrt. ezen felül jogosult valamennyi Felhasználó részére a weboldal működtetésével kapcsolatos információkat (például technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb.) küldeni a Felhasználók által megadott személyes adatok felhasználásával. A Globomax Zrt. a Felhasználók által megadott adatokat csak kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulás alapján használja fel közvetlen üzletszerzés céljára és ilyen esetben az ilyen célú adatkezelés időtartama az ilyen célú adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig terjed.

Személyes adatok felhasználása és közzététele

A következő bekezdések részletesen ismertetik, hogy a Globomax Zrt-nél miképpen történik a személyes adatok kezelése, és hogy kik számára elérhetők ezek az adatok. Csak bizonyos bekezdések vonatkoznak Önre, attól függően, hogy mely oldalakra látogat el.

Marketing célú felhasználás

Az oldalakon megadott információkat a Globomax Zrt. marketing céljára is felhasználhatja. Mielőtt azonban erre sor kerülne, írásbeli beleegyezését kérjük az adatok ilyen jellegű felhasználásához. A Globomax Zrt. oldalaival kapcsolatos egyéb megjegyzések Bizonyos esetekben a Globomax Zrt. adott oldalai tartalmazhatnak a használattal és az információ kezelésével kapcsolatos egyéb megjegyzéseket is.

Az adatok biztonsága és minősége

A Globomax Zrt. célja, hogy megvédje a személyes azonosításra alkalmas adatainak minőségét és épségét.

Szállítók

A Globomax Zrt. bizonyos esetekben saját maga számára szállítóin keresztül gyűjt, használ fel, elemez és dolgoz fel adatokat. A Globomax Zrt. gyakorlata az, hogy ilyen esetekben elvárja a szállítóktól, hogy az adatokat a Globomax Zrt. alapelveivel megegyezően kezelje. (Megjegyzés: ebben az esetben a Globomax nem adatkezelő, hanem adatfeldolgozó lesz, és nagyon fontos, hogy akitől származnak az adatok, rendelkezzen felhatalmazással az adatok továbbítására.)

Cookie-k és külső médiacégek

A Globomax Zrt. az oldalak látogatóiról időnként név nélküli információkat is gyűjt, így az ügyfelek jobb kiszolgálásban részesülhetnek.

Cookie

A “cookie” egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld és tárol a felhasználó számítógépének merevlemezén. A webhelyen használt cookie-k elfogadásával nem ad meg személyes adatokat. A cookie-k általában “munkafolyamat” cookie-k vagy “állandó” cookie-k.

“Munkafolyamat” cookie-k csak a webhely használata során, vagy a böngészőablak bezárásáig maradnak a számítógépen. Az így kapott adatok összegzése alapján következtethetünk felhasználóink webhelyhasználati szokásaira. Ez alapján pedig idővel egyre jobb és jobb egyéni tartalmat és élményt kínálhatunk felhasználóinknak, miközben webhelyünk hatékonyabban használhatóvá válik.

“Állandó” cookie-k azok, amelyek a felhasználó számítógépén maradnak. Céljuk az egyéni tartalom és a regisztrációs szolgáltatások elősegítése. Az “állandó” cookie-kat a felhasználó le tudja törölni a számítógépéről.

A legtöbb böngésző alapértelmezés szerint automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngésző biztonsági beállításainak módosításával elutasíthatja, illetve szelektálhatja őket. Ha kikapcsolja a cookie-k használatát, előfordulhat, hogy a webhely egyes funkciói nem lesznek elérhetők az Ön számára, és némelyik weblap nem megfelelően jelenik majd meg.

Külső médiacégek

A Globomax Zrt. külső cégek médiaképviselőinél igényelheti, hogy más cégek webhelyén a Globomax Zrt. termékek és szolgáltatások reklámját helyezze el. Azokon a webhelyeken, ahol megjelenik a Globomax Zrt. reklámja, nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a médiacég cookie-t vagy webes jelzőt helyez el a számítógépén. Az online médiacég ez alapján ismerheti fel a számítógépet, amikor az visszatér a webhelyre, illetve így tudja lemérni reklámok hatékonyságát. Ezek az adatok névtelenek, nem kapcsolódnak a felhasználó számítógépén található személyes adatokhoz, sem a Globomax Zrt. adatbázisaihoz.

Az adatot kizárólag a médiacég használja fel a reklám hatékonyságának és az adott tartalom iránti érdeklődési szint felméréséhez. A Globomax Zrt. nem férhet hozzá az online médiacégek által összegyűjtött adatokhoz.

Személyre szabott URL hivatkozások

A Globomax Zrt. alkalmanként személyre szabott oldalakra viszi látogatóit. Ha ilyen webhelyre látogat, olyan termékekre, illetve szolgáltatásokra mutató hivatkozásokat találhat, amelyekről korábbi kapcsolatunk és az Ön által megadott adatok alapján úgy gondoljuk, hogy érdeklődésére tarthatnak számot. Az ilyen oldalak látogatása közben előfordulhat, hogy a Globomax Zrt. adatokat gyűjt a látogatásáról, és ezeket az adatokat az Ön érdeklődésére számot tartó információk összeállításához használja fel. Az ilyen oldalakra többféle módon invitálhatjuk Önt: a személyre szabott URL-hivatkozást tartalmazó elektronikus levélben, a webhely regisztrációs lapján található megjegyzéssel, vagy egy adott weblapra történő bejelentkezést követően.

Azzal, hogy egy olyan hivatkozásra kattint, amely személyre szabott weblapra viszi, beleegyezik abba is, hogy a Globomax Zrt. az ilyen látogatásokról adatokat gyűjtsön. Ha nem szeretné, hogy a Globomax Zrt. ilyen módon használjon fel adatokat, akkor egyszerűen ne kattintson rá az ilyen személyre szabott URL hivatkozásokra.

Adatok jogilag elrendelt közzététele

Bizonyos esetekben, például bírósági vagy egyéb hatósági határozat alapján a személyes adatok közzétehetők. Jogszabály kötelezővé teheti az adatszolgáltatást, ebben az esetben az adatszolgáltatáshoz nem szükséges az érintett jóváhagyása.

A Globomax Zrt. felelősségének kizárása

A Globomax Zrt. az általa működtetett oldalon a Felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben a Globomax Zrt. tudomást szerez arról, hogy a Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, az oldalon belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon (például direkt marketing célokra) használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve az oldal használata során kárt okozott, a Globomax Zrt. megteszi a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése valamint az elkövető jogi úton történő felelősségre vonása érdekében. A Globomax Zrt az ilyen esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából és felelősségre vonása vonatkozásában. Az esetleges adatvédelmi incidensről a Globomax Zrt. a tudomására jutásától számított 3 napon belül írásban értesíti a felügyeleti hatóságot (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság).

Amennyiben a weboldal használata során a Felhasználók harmadik személyek adatait adják meg vagy használják fel (például a lapajánló szolgáltatás használata során), akkor kizárólag az adott Felhasználó felel az általa végzett adatkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítéséért, ideértve többek között a címzettként érintett harmadik személy előzetes tájékozott hozzájárulásának beszerzését is.

Nem a Globomax Zrt. oldalaira mutató hivatkozások

A Globomax Zrt. oldalai az Ön széleskörű tájékoztatása érdekében más oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhatnak. A Globomax Zrt. az ilyen oldalak adatvédelmi gyakorlatával vagy tartalmával kapcsolatban azonban nem vállal felelősséget.

Javasoljuk, hogy személyes adatai megadása előtt mindig olvassa el az adott cég adatvédelmi nyilatkozatát. Előfordulhat az is, hogy egyes cégek úgy döntenek, megosztják a birtokukban levő személyes adatokat a Globomax Zrt-vel. Az ilyen adattovábbításra a másik cég adatvédelmi nyilatkozata az irányadó.

Változtatásra vonatkozó értesítések

A jelen adatbiztonsági nyilatkozat utolsó módosításának dátuma: 2018. március 26.

Amennyiben az Globomax Zrt. jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot módosítja, a változásokat és a változás dátumát közzé tesszük, így Ön mindig tájékozódhat, milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk azokat, illetve az adatkezelésre vonatkozóan milyen lehetőségeket biztosítunk az Ön számára.

Adatbiztonsággal kapcsolatos kérdések és elérés

A jelen adatbiztonsági nyilatkozattal kapcsolatos bármilyen kérdését elküldheti elektronikus levélben az info@globomax.hu címre.

Erre a címre írhat akkor is, ha kérdése van a Globomax Zrt. adatkezelési gyakorlatával kapcsolatosan. A Globomax Zrt. a lehető legrövidebb időn belül válaszol megkeresésére.

Elérhetőségünk

1155. Budapest Wysocki utca 1.

06 1 306 5371

info@globomax.hu

Kérdése van? forduljon hozzánk bizalommal!

Munkatársunk visszahívja a megadott elérhetőségei egyikén!

4 + 14 =