+36 1 306 5371 info@globomax.hu

A módszertani útmutató önkormányzatoknak!

A módszertani útmutató több pontban kitér a nyilvánosság, átláthatóság jelentőségére. Több jó gyakorlatot is bemutat, melynek segítségével kiderül, milyen megoldások segíthetik a hivatalok nyilvánosság biztosítására vonatkozó feladatait, az információk, adatok tárolását, publikálást. Ebben komoly támogatást nyújthatnak a kiforrott és költséghatékony

  • jegyzőkönyvező, szavazó és konferencia rendszerek, robotkamerás közvetítő és rögzítő rendszerek,
  • továbbá a hivatal belső működését és képviselők munkáját segítő döntéstámogató rendszerek.

A lakosság, az érdeklődők könnyebb tájékozódását segíti, ha a hivatalos honlapon jól áttekinthető módon és rendezetten megtalálhatók a képviselő-testület működésével kapcsolatos információk, mint például

  • az ülések előterjesztései,
  • a testületi ülésekkel, meghívókkal kapcsolatos információk,
  • a döntések (határozatok, rendeletek)
  • az ülésről készült, napirendi pontonként, hozzászólásonként kereshető írásos jegyzőkönyvek, hanganyagok és videó felvételek.

„A jó gyakorlat lényege

A választópolgár információval való kiszolgálásának komfortos megoldása, vagyis a képviselő-testület tevékenységével összefüggő dokumentum és információ egy helyen történő tárolása, illetve a képviselő-testület ülése jegyzőkönyvének és keresésre alkalmas hanganyagának közös megjelenítése. Amennyiben az írásos dokumentumokon túl hanganyag, illetve videó felvétel is készül az ülésről, akkor ezeknek az egyértelmű és könnyen nyomon követhető publikálása elvárható, a taksonyi példához hasonlóan”

Amennyiben szeretne bővebb információkhoz jutni a fent említett önkormányzati rendszerekkel kapcsolatban, kérem, jelezze számunkra!